Stara Logistiikka lähti luomaan asiakaslähtöistä yhdessä tekemisen kulttuuria. Keskeinen kehittämistavoite on muuttaa yksikön toimintamallia nykyisestä asiakaslähtöisemmäksi. Tämän muutosmatkan käynnistämiskumppaniksi Stara Logistiikka valitsi HAPPYMOORin.

ALUS
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

SEILI
Stara LOG Kaikki kyydissä

KESTO
03-10/2019

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran Logistiikka -yksikön tavoitteena on toteuttaa merkittävä toiminta- ja ajatustapamuutos liittymällä asiakkaiden prosesseihin; henkilöstö osallistuu kehittämiseen, organisaation sisäinen viestintä tehostuu ja syntyy asiakaslähtöinen yhdessä tekemisen kulttuuri.

HAPPYMOOR Miehistön tehtävänä oli tukea muutosmatkan käynnistämistä: fasilitoida prosessia ja tarjota työkaluja, perustaa verkosto, käynnistää henkilöstön työskentely verkostoissa. Tämä tarkoitti prosessien asiakaslähtöistä kehittämistä nopeiden kokeilujen kautta, tarinallistamista ja viestinnän kehittämistä.

Yksikön johtotiimi määritti tavoitteet, mahdollisti verkoston toiminnan käynnistämisen, seurasi etenemistä ja tuki verkoston toimintaa taustalla. Jokaisella Logistiikka-yksikön palveluyksiköllä, Kalustoratkaisuilla, Palveluratkaisuilla, Materiaaliratkaisuilla, Hankinnalla, Tukipalveluilla ja Logistiikkakeskuksella, oli omat edustajansa verkostossa. Verkoston jäsenet toivat esiin työyhteisönsä kannalta oleelliset asiat verkoston tekemisessä, toteuttivat verkostossa sovittuja toimenpiteitä työyhteisöissään, varmistivat viestinnän kulkemiseen molempiin suuntiin sekä siirsivät saatua tietotaitoa muulle henkilöstölle.

Verkostoitumista edistettiin erilaisissa työpajoissa sekä työyhteisössä suoritettavissa tehtävissä, joissa verkoston jäsenet saattoivat kohdata toisensa yhdessä työskennellen. Lisäksi yhteiskehittämistä fasilitoitiin digitaalisessa projektityötilassa HAPPYMOOR Satamassa.

Projektivaiheen päättyessä muutosmatkan vetovastuu siirrettiin organisaatiolle itselleen, nimetty verkostojohtaja sai tuekseen johtotiimin.

Verkostomainen toimintamuoto toimii tapana luoda joustavampia ja muutoskykyisempiä toimintamalleja henkilöstöä aidosti innostaen ja osallistaen. Projektin tuotoksena saatiin aikaan toivottu toimintamallin muutos: pysyvä verkostomainen toimintamalli toimii jatkossa johdon työvälineenä, muutosten jalkauttajana, henkilöstön osallistajana ja kehittämisen moottorina. Luotu ydintarina ja tarinalliset teemat auttavat yhtenäistämään Stara Logistiikan eri yksiköiden tuottamaa palvelukokemusta asiakkailleen.

Staran Logistiikan Kaikki kyydissä -projektissa luotiin pohjaa paremmille asiakaskohtaamisille kehittämällä muutoskyvykkyyttä, osaamista, vuorovaikutusta, hyvinvointia ja yhteishenkeä.

Stara Logistiikka huoltaa Helsinki-seuraa voittoon. Stara Logistiikka on huoltotiimi, jollaisen jokainen seura ja sen joukkue tarvitsee – se varustaa, huoltaa, pitää välineet kunnossa, kuljettaa, järjestelee, varastoi, hankkii, kierrättää ja tukee erilaisilla toimilla joukkueiden onnistumista erilaisissa arjen pelitilanteissa. Olemme ylpeitä jokaisesta huoltotiimimme huoltajasta ja jokaisesta seuramme joukkueesta ja niiden pelaajista. Huoltotiimi juhlii pelien jälkeen joukkueiden onnistumisia grillimakkaralla. Todellinen palkkio tulee kuitenkin kaikille huoltotiimimme huoltajille, kun seuramme joukkueet onnistuvat maalinteossa, eli omissa tavoitteissaan, ja yleisömme eli stadilaiset kannattavat ja hurraavat.

Verkostonjäsenet tuovat parhaan osaamisensa ja innovatiivisuutensa toiminnan kehittämiseen ja uusien toimintamallien luomiseen sekä niiden toteuttamiseen asiakaslähtöisesti.

Sami Aherva
Yksikönjohtaja
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Asiakkaan ääni

Stara tuottaa niitä palveluita, joita kaupunki ja kaupunkilaiset tarvitsevat. Jatkossa Stara tuottaa entistä enemmän niitä palveluita, joita muuttuva kaupunkilaiskysyntä edellyttää. Tähän saakka kaupunkiympäristötoimiala on tuottanut palveluita, joita suunnittelijat ovat suunnitelleet. Jatkossa suunnittelumalli tulee olemaan enemmän kaupunkilaisia osallistava: kaupunkilaiset päättävät, mitä tehdään, milloin tehdään, missä tehdään, miten tehdään ja myöskin, kuka tekee.

Me teemme suoraan kaupunkistrategialähtöistä muutosta ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Logistiikka-osasto Staran osana muuttuu. Toimialamme ovat hyvin perinteisiä. Haluamme olla aktiivinen muutoksentekijä, joka tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä paitsi tilaaja-asiakkaillemme, ennen kaikkea loppukäyttäjälle eli kaupunkilaisille. Tähän asti käytetyt mallit ovat olleet hyviä, mutta kun maailma ympärillä muuttuu, pärjäämme muutoksessa löytämällä uusia malleja niiden rinnalle. Ainoa tapa, jolla löydämme uusia malleja, on ottaa kaikki eli koko henkilöstö kyytiin tekemään muutosta ja kehittymään yhdessä, sekä tuomaan paras osaaminen Staran tai Helsingin kaupungin sisäisen toiminnan kehittämiseen ja lisäarvon tuottamiseen kaupungin eri organisaatioiden palveluihin.

Muutoksen tekeminen sisältä päin on vaikeaa ja sen käynnistämiseen tarvitaan mukaan kanssakävelijä, kumppani, joka tuntee ihmisiä, organisaatiota ja toimintatapaa ja -kulttuuria. HAPPYMOOR oli tässä tosi vahvoilla, koska sen avainhenkilöt ovat työskennelleet kaupunkiorganisaatiossa aiemmin. Oli helppo lähteä liikkeelle HAPPYMOORin kanssa, sillä pääsimme heti suoraan asiaan, eikä tarvinnut hakea yhteistyön muotoja ja toimintaympäristön ymmärrystä.

HAPPYMOOR Miehistö

Stara Logistiikan HAPPYMOOR Crew koostui muutosvalmentajasta, bisnes- ja kokemusmuotoilijoista. Seilin jäseniä olivat Miia Hirvonen, Marja Immonen, Jannika Joutsenniemi, Anne Kalliomäki ja Pia Pihlaja.

Kysy lisää
Jannika Joutsenniemi
040 7003202
jannika@happymoor.com

Stara pitää huolta Stadista. Sen sinivihreä kalusto miehistöineen on tuttu kaikille kaupunkilaisille. Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Vuonna 2017 Starasta tuli liikelaitos. Starassa työskentelee yli 1 400 ammattilaista. Työ on kausiluonteista, ja kesällä työntekijöiden määrä kasvaa liki kahteen tuhanteen. Vuoden 2017 liikevaihto oli 212,8 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä 2,4 miljoonaa euroa. Stara Logistiikka on yksi Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen kuudesta yksiköstä ja sitä johtaa yksikönjohtaja Sami Aherva.

HAPPYMOOR rakentaa Satamaa, jossa yritykset ja kaupungit jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreitteiä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita ja asukkaita. Miehistön jäsenemme ovat oman erikoisosaamisen eksperttejä – mm. palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen, brändäyksen ja markkinoinnin ammattilaisia. Kokoamme aina kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivan Miehistön yksinyrittäjistä koostuvasta osaajaverkostostamme.

Tässä tarinassa tekemisessä käytetyt HAPPYMOOR Työkalut mm