Helsingin yrityskentässä uskotaan aiempaa rohkeampaan yhteistekemiseen sekä ideoiden ja resurssien jakamiseen keskenään kilpailemisen sijaan.

Happymoor selvitti helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien, kauppakeskusten, hotelliketjujen, museoiden ja elämystoimijoiden edustajien näkemyksiä siitä, miten jälleenrakennetaan kysyntää aikana jolloin ei voida turvallisuussyistä houkutella massayleisöjä.

Selvityksen johtopäätöksinä korostuivat neljä näkökulmaa, joiden yritykset uskovat auttavan menestymään muuttuneessa maailmantilanteessa.

1) Avoin mieli tehdä asioita uudella tavalla.
2) Luovien ratkaisujen hakeminen yhdessä muiden kanssa ja oppiminen muiden kokemuksista.
3) Laadukkaampien sisältöjen tuottaminen ihmisille yhteistekemällä ja resursseja jakamalla.
4) Toimiminen aiempaa avoimemmin markkinointiyhteistyössä, vaikka kilpaillaan samoista kohderyhmistä. Helsingin ja lähialueen asukkaat sekä kotimaan matkailijat tunnistettiin selkeinä kohderyhminä, koska kansainvälisiä matkailijoita ei juuri ole ja tulevaisuus on siltä osin epävarmaa.

“Kaivataan vahvaa yhteistä tekemistä, jotta saadaan tilannetta normalisoitua ja luotua uskoa siihen, että elämä jatkuu koronan jälkeen. Jos ei pystytä järjestämään yli 500 hengen kokoontumisia, ei järjestetä joukkotapahtumia vaan pienempiä aktiviteetteja. Tarvitaan luovaa ajattelua ja kun tehdään yhdessä, siitä varmasti hyötyy kaikki”, kertoo kauppakeskuksen konseptipäällikkö.

“Kun ajat on tiukemmat, on entistä tärkeämpää, että kevyemmällä panostuksella ja yhdessä tekemällä saadaan isompaa hyötyä aikaan. Riskit ovat pienemmät, kun tehdään yhdessä ja samalla saataisiin enemmän volyymiä. Lisäksi nykytilanteessa on tärkeää, että pystytään jakamaan kokemuksia ja oppeja muiden kanssa siitä, millaisia toimivia ratkaisuja voidaan löytää.”, sanoo elämyskohteen operatiivinen päällikkö.

Käytännön toimenpiteissä korostettiin yhteistekemisen kautta avautuvia uusia mahdollisuuksia tuottaa palveluita ja tarjota uudenlaisia tapoja kuluttaa. Yhteistyöllä voidaan saada aikaan toinen toistaan tukevia synergioita, löytää omaperäisiä, kokemuksellisia ja kiinnostavia sisältöjä kumppanuuksien kautta sekä avata täysin uudenlaista tarjontaa omalle kohderyhmälleen vaikkapa tarjoamalla tiloja muiden käyttöön.

Markkinoinnissa nähdään yhdessä tekemisen tuoma huomioarvo, ollaan valmiita hyödyntämään ristiin erilaisten toimijoiden alustoja ja kanavia sekä miettimään yhdessä uusia myyntikanavia.

Keskusteluissa nousi esille huoli nykytilanteen epävakaudesta vielä pitkään tulevaisuudessa. Ratkaisuissa korostettiin yksintekemisen sijasta innovatiivista, monipuolista ja toimialarajat ylittävää yhteistekemistä, josta pitkällä tähtäimellä kaikki hyötyvät.

Sisältö ja hinta-laatusuhde on tärkeää, helppoa tekemistä, helppoa toteuttaa ja ostaa, valmiita moduuleja jopa. Pidemmällä aikavälillä uskon, että lähimatkailu ja kotimaan matkailu tulee nousemaan arvoon arvaamattomaan.

Timo Hakala
Director of Sales
Primehotels

Nyt jotenkin korostuu tällaiset pienemmät yhteentulemisen muodot. Ovat todennäköisesti helpommin lähestyttäviä verrattuna siihen, että haetaan satojatuhansia tosi isolla porukalla. Varsinkin kun tartuntatilanteestakaan ei ole varmuutta, miten tulee menemään. Pienimuotoisemmat yhteentulemat, omaperäiset kokemukselliset ratkaisut ja kumppanuudet sekä tuotokset, joita pystymme kumppanuuksilla järjestämään.

Riku Lievonen
Toiminnanjohtaja
Cirko – Uuden sirkuksen keskus